Prowadząc firmę zetkniemy się z wieloma terminami, które gdzieś już kiedyś słyszeliśmy, mniej więcej kojarzymy z czym maja do czynienia, ale tak na prawdę nie wiemy co dokładnie jest. Przykładem może być termin rachunkowość. Gdy zajrzymy do książki znajdziemy bardzo skomplikowane definicje tego terminu. Między innymi będzie o sformalizowanym systemie zapisu zdarzeń gospodarczych prowadzonych w firmie. Dotyczyć to będzie tych zdarzeń, które umożliwiają uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji, a także podejmowanie decyzji. Wszelkiego rodzaju encyklopedie posiadają bardziej rozwinięte definicje, których zrozumienie często graniczy z cudem. Gdy rozłożymy wyżej przytoczona definicję uzyskamy istotę rachunkowości. Pierwsza część dotyczy księgowości. Polega ona na wpisywaniu takich zdarzeń jak sprzedaż, zakup, produkcja, wypłacenie wynagrodzeń, podatki, remonty, reklama itd. Rachunkowość obejmuje jeszcze dwa działy, a mianowicie kalkulację oraz sprawozdawczość. Dodatkowo możemy wyróżnić różne odmiany rachunkowości, takie jak rachunkowość finansowa, zarządzająca, podatkowa czy bankowa.

Jedni mają lepiej, inni zaś gorzej. Najczęściej czyjąś sytuację określamy za pomocą jego stanu majątkowego. Jeżeli ktoś jest bogaty mówimy, że ma dobrze, jeżeli zaś jest biedny mówimy, że ma źle. Oczywiście wielu ludzi ma oszczędności, które jednak kiedy leżą na koncie nie są użyteczne. Warto powiększyć ich rozmiary, a można to zrobić za pomocą funduszy inwestycyjnych, jakich w naszym świecie nie brakuje. Wiadomo, że fundusze inwestycyjne kojarzą się z jakimś ryzykiem, ale wielu mówi, że jeżeli się nie ryzykuje to się nie wygrywa, poza tym są fundusze, które niemal gwarantują zysk. Po pierwsze możemy zainwestować w fundusze akcyjne, czyli kupić akcje jakiejś spółki i jeżeli będzie Ona dobrze stała na giełdzie to na pewno zyskamy. Są także fundusze zrównoważone, gdzie część pieniędzy wkłada się w akcje, a część zaś w obligacje, tu ryzyko jest mniejsze i raczej się nie traci, choć taka możliwość także istnieje. Najbardziej opłacalne jest kupienie obligacji skarbu państwa, bo na tym raczej nigdy się nie traci. Jeżeli ktoś boi się ryzyka swoje oszczędności może ulokować na lokacie- tam jeśli są One duże powiększą się szybko, a poza tym nie ma tu możliwości stracenia swoich pieniędzy, istnieje tylko pojęcie zysk. Jednakże kiedy zakładamy lokatę musimy zobowiązać się do trzymania swoich oszczędności na jakiś czas, a wcześniej nie możemy rozwiązać umowy. Nasze finanse są w naszych rękach i sami decydujemy co z nimi robimy. Wszystko jest opłacalne, jeżeli umiejętnie się z tego korzysta, jeżeli jednak nie ma się talenty do interesów to na wszystkim można stracić?

Oszczędzanie pieniędzy staje się modne, zresztą w czasach takich jak obecne wydaje się to dla nas czymś oczywistym i niezbędnym, cięcie wydatków czy ograniczanie ich w adekwatny do tego sposób, to jednak dobre zachowanie jakie warto piastować. W ostatnich latach mówiło się o ogromnym problemem jakim jest utrata świadomości finansowej przy jednoczesnym wzrastaniu konsumpcji produktów oraz usług, które są coraz bardziej dostępne dla nas wszystkich. Obecnie pożyczenie pieniędzy nie jest jakimś większym problemem, nie trzeba przechodzić jakiejkolwiek weryfikacji czy zjawiać się w placówce banku. Oszczędzanie pieniędzy to niekiedy alternatywa oraz opcja jaka pozwala nam na normalne i swobodne funkcjonowanie, dotyczy to zwykłego konsumenta jak i firm, które de facto nie generują a dodatkowo tną wydatki. Oczywiście oszczędzanie pieniędzy to dla nas także metoda na ich pozyskanie, poszukiwanie czy też zbieranie na konkretny co do tego cel, szkoda tylko iż w ten sposób postępuje znacznie mniej osób od tych, którzy już dawno zatracili kontrolę nad swoimi finansami.

Inwestowanie to alternatywa oraz adekwatne zachowanie w aspekcie finansowym, które de facto dotyczy każdego z nas a nie wyłącznie nielicznych osób, jakie wykazują w tym zakresie odpowiednie chęci. Przede wszystkim chodzi o to by wpoić w nas potrzebę pomnażania posiadanego przez nas kapitału, oszczędności czy zaplecza finansowego jakim dysponujemy lub które posiadamy. Oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się to zadanie nader trudne, jednak wynika to przede wszystkim z bardzo ważnego faktu, a mianowicie braku chęci do tego by dowiedzieć się, jakie w tym przypadku posiadamy rozwiązania i możliwości. Przecież pomnażanie pieniędzy poprzez wykorzystanie do tego celu oprocentowanego rachunku oszczędnościowego czy lokaty bankowej to koncepcja jaka nie wymaga od nas jakiejś większej wiedzy. Jednocześnie w trakcie działania na takiej właśnie płaszczyźnie, dobrą alternatywą jest poszerzenie swoich horyzontów o inne i nieznane dotychczas rynki inwestycyjne. Z czasem inwestowanie stanie się dużo prostsze i łatwiejsze, a przy tym przyniesie swoiste korzyści czyli swoiste zyski.

Bezpieczeństwo finansowe firmy, uzależnione jest od kilku czynników a przede wszystkim rozsądnym dysponowaniem posiadanym przez nią budżetem, niestety wbrew temu co się wydaje, niejednokrotnie mamy problem z zachowaniem swoistej stabilności. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż nie potrafimy rozsądnie wykorzystać jej zaplecza finansowego, ewentualnie nie zdajemy sobie sprawy, gdzie znajduje się granica której de facto nie powinniśmy przekraczać. Oczywiście ogromnym problemem jest również zaciąganie kredytów na jej działalność ewentualnie wspieranie nimi naszej firmy, często tłumaczymy to potrzebą jej rozwoju co ma sens jednak wyłącznie w niektórych przypadkach. W ostatnich latach wiele się mówi na ten temat, niestety wyłącznie w aspekcie powielania i powtarzania tych samych błędów, można powiedzieć iż w żadnym wypadku nie wyciągamy wniosków. Finanse każdej firmy podobnie jak nasze domowe, muszą być czymś nad czym nie stracimy kontroli, zwłaszcza w zakresie coraz większych wydatków czy potrzeb związanych z oszczędzaniem.

Banki straciły monopol na niektóre produkty finansowe, o ile lokaty bankowe nigdy nie były ciekawą oraz atrakcyjną koncepcją w aspekcie inwestowania czy pomnażania pieniędzy, o tyle pożyczki gotówkowe to było coś, co zapewniało im adekwatne zyski. Oczywiście pojawienie się wielu nowych podmiotów, instytucji oraz typowej konkurencji w postaci parabanków, doprowadziło do sytuacji w której pożyczki gotówkowe stały się produktem ogólnodostępnym. Patrząc i analizując zyski czy też obroty osiągane na tej płaszczyźnie, rynek został podzielony oraz na swój sposób dostosował się do możliwości, które de facto generuje potencjalny odbiorca czy też bezpośredni konsument takich usług. Nie ma co do tego wątpliwości, iż raczej banki nie odzyskają już swoich klientów, z drugiej jednak strony oceniając atrakcyjność niektórych podmiotów oferujących pożyczki gotówkowe czy inne usługi, można dojść do wniosku iż to właśnie banki dysponują najbardziej aktualną czy też atrakcyjną ofertą. Należy również zauważyć, iż w dalszym ciągu poszerzają ją one o inne, bardziej trafne rozwiązania, gwarantując nam większe możliwości w tym zakresie.

Jak zmienił się sektor finansowy w naszym kraju, na przestrzeni ostatnich lat? Przede wszystkim ewoluował w adekwatnym do tego kierunku, rozwinął się jak i poszerzył zakres swoich możliwości, udostępnił nam przy tym wiele ciekawych oraz konkretnych rozwiązań. Warto przy tym dowiedzieć się więcej na jego temat, dostrzec firmy i instytucje jakie pojawiły się w ostatnich latach, czy też atrakcyjniejsze inwestycje oraz usługi które każdy z nas może wykorzystać. Z drugiej jednak strony mówi się o narzuceniu pewnego schematu, podejścia czy też zachowania finansowego, znacznie łatwiejsze pożyczanie pieniędzy, doprowadziło do sytuacji w której zapominamy o oszczędzaniu czy ograniczaniu wydatków. Wraz z sektorem finansowym zmienił się zatem także potencjalny odbiorca, konsument konkretnych usług oraz osoba, jaka z nich na danej płaszczyźnie korzysta. Na pewno jednak ten rozwój i przeskok był potrzebny, pamiętajmy iż sektor finansowy to jedna z podstawowych oraz najważniejszych gałęzie naszej gospodarki.

Świadomość finansowa, to nic innego jak zachowanie racjonalnego myślenia i piastowanie odpowiedniego zachowania w aspekcie chociażby codziennych wydatków, dla wielu z nas coś o czym zapomnieliśmy z bardzo wielu powodów. Oczywiście postępowanie w inny sposób, prowadzi do zatracenia się i utracenia swoistej kontroli nad zapleczem finansowym czy pieniędzmi, jakie w danym momencie posiadamy do dyspozycji. Oszczędzanie, ograniczanie wydatków czy też zahamowanie konsumpcji finansowej czy nie generowanie dodatkowych kosztów, to koncepcja jaka jest bezpośrednio powiązana z tym tematem. Niestety nasze podejście do pieniędzy jest pomimo ich braku czy ograniczonych środków na konkretny cel, bardzo nierozsądne i niedojrzałe. Nauczyliśmy się pożyczać, zamiast przypomnieć sobie jak wygląda oszczędzanie niejednokrotnie zrezygnowanie z konkretnego produktu, usługi czy wydatku na konkretny co do tego cel. Poprzez świadomość finansową rozumie się również możliwość utrzymania wydatków na racjonalnym i odpowiednim co do tego poziomie.

Podmioty finansowe w naszym kraju mają się bardzo dobrze, zresztą rynek w tym aspekcie daje nam coraz większe możliwości, otwiera się na nowych klientów a co najważniejsze zapewnia nam swobodny dostęp, do wielu ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań. Oczywiście nie chodzi tutaj wyłącznie o banki, czyli dobrze nam znane instytucje finansowe, lecz także alternatywne koncepcje jak parabanki i wiele innych firm działających na tej płaszczyźnie. Z jednej strony to dobrze, iż pojawia się konkurencja z drugiej niestety pokazuje tak ważny problem, jakim jest swoisty popyt chociażby na pożyczki gotówkowe. W ostatnich latach ten temat był nader często poruszany, niestety nie zmieni się tego dosyć szybko, co za tym idzie ilość firm działających w branży finansowej podobnie jak ich zyski będzie się systematycznie zwiększać. Nasz rynek finansowy jest dosyć młody w zakresie konkurencyjnych, i cieszących się większym zaufaniem, dlatego niech nie dziwi fakt, iż stopniowo pojawiają się na nim firmy, które mają coś do zaprezentowania czy zaoferowania.

Kiedy powinniśmy rozważyć możliwość zaciągnięcia lub skorzystania z pożyczki gotówkowej? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, mianowicie w momencie gdy zdamy sobie sprawę, iż rzeczywiście nas na nią stać, co nie jest wcale takie oczywiste dla wielu osób, zwłaszcza patrząc na liczbę konsumentów, którzy mają problem z jej oddaniem. Oczywiście aby uzyskać pożyczkę nie musimy obecnie udawać się do banku, wręcz przeciwnie na rynku działa bardzo wiele podmiotów i instytucji finansowych, gotowych udzielić nam takiego wsparcia. Niestety pożyczanie pieniędzy jest zatem czymś nader łatwym, znacznie trudniej przychodzi nam ich zwracanie, jednocześnie uświadomienie sobie, iż pożyczka gotówkowa to także dodatkowe koszta. Pewnie, iż w wielu przypadkach i sytuacjach taki produkt finansowy, jest dobrym rozwiązaniem jednak tylko wtedy gdy posiadamy coś tak ważnego jak świadomość finansowa i potrafimy sobie zdać sobie sprawę, iż tego typu zobowiązanie mamy zwrócić w wyznaczonym do tego terminie. Niby nic trudnego, a jednak jak pokazuje życie, dla wielu osób stanowi to nie lada wyzwanie a pożyczanie pieniędzy, stało się dla nich alternatywą nad którą stracili swoistą kontrolę.

Szukaj

Kategorie

Kalendarz

  Maj 2017
  P W Ś C P S N
  « lut    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031